Akcia: automatický dávkovač Cl a pH iba za 740,- € s DPH*

Automatický dávkovač


Fóliové betónové bazény

Fóliové betónové bazény sú vďaka svojim prednostiam najpoužívanejšie bazény v exteriéroch a interiéroch rodinných domov, hotelov ale aj verejných plavární a kúpalísk. Týmito prednosťami sú najmä ich odolnosť a jednoduchá údržba.

Rodinný fóliový betónový bazén sa vybuduje tak, že do pripravenej železobetónovej vane sa osadia príslušné konštrukčné prvky a vyzvára sa bazénová fólia po povrchu bazéna. Od bazénu sa vedú, väčšinou do šachty, prívodné potrubia a zapoja sa do filtračného zariadenia.

Postup výstavby rodinného fóliového betónového bazéna približujú nasledujúce obrázky

 • 1. Vytýčenie rozmerov pre výkop bazénovej jamy
 • 2. Výkop bazénovej jamy a uloženie štrkového lôžka
 • 3. Položenie výstužných armovacích karisietí
 • 4. Osadenie spodnej výpuste a vybetónovanie dna bazéna
 • 5. Vystuženie a zabetónovanie obvodových múrov bazéna
 • 6. Osadenie recirkulačných a masážnych trysiek do schodov bazéna
 • 7. Osadenie zberača nečistôt (skimmera) do steny
 • 8. Osadenie bazénového svetla
 • 9. Omietnutie bazénovej vane cementovou omietkou
 • 10. Lištovanie bazénových hrán
 • 11. Položenie izolačnej podložky a naváranie fólie na poplastované lišty
 • 12. Napínanie fólie a napúšťanie bazéna vodou
 • 13. Utesnenie prírub na bazénové prvky
 • 14. Zaústenie inštalačných rozvodov do strojovne
 • 15. Montáž filtračnej technológie a hydromasáže
 • 16. Pripojenie solárneho systému na ohrev vody