Akcia: automatický dávkovač Cl a pH iba za 740,- € s DPH*

Automatický dávkovač


Prístroje Lovibond – Tintometer

Prístroje Lovibond v maximálnej miere vyhovujú potrebám na úpravu úžitkových vôd, pretože spĺňajú tie najprísnejšie kritériá na presnosť a plne zodpovedajú požiadavkám Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Čoraz častejšie sa do popredia záujmu spoločnosti u nás aj v zahraničí dostáva problematika čistoty a nezávadnosti vodných zdrojov ako aj pitnej a úžitkovej vody. Preto i z hľadiska legislatívy Európskej únie, ktorá je zapracovaná do slovenských noriem a nariadení, je kladený dôraz na presnosť a komplexnosť vykonávaných analýz pitnej a úžitkovej vody.

Náš generálny dodávateľ, spoločnosť GHC Invest, sa dlhodobo venuje tejto problematike a v úzkej spolupráci s popredným svetovým výrobcom, spoločnosťou Tintometer, dodáva na český a slovenský trh prístroje, testery a reagencie na analýzu vody pod značkou Lovibond. Toto spojenie nie je náhodné, pretože materská spoločnosť Gerling, Holz & Co so sídlom v Hamburgu sa už od roku 1904 venuje výskumu, výrobe a distribúcii plynov a chemikálií na úpravu pitnej, bazénovej, procesnej a odpadovej vody. Každodennou náplňou činnosti sú tak aj návrhy, vývoj, projektovanie a realizácia technológií ktoré slúžia na úpravu týchto vôd. Preto je z hľadiska našej práce, a určite i vašej, veľmi dôležité mať presne zmerané a zanalyzované parametre, ktoré kvalitu vody ovplyvňujú.

V priloženom katalógu získate prehľad o najbežnejšie používaných testeroch až po veľmi presné prístroje merajúce široké spektrum parametrov vody. Hoci v našom katalógu uvádzame len najviac používané prístroje a reagencie, radi vám poskytneme informácie aj o mnohých ďalších zariadeniach, ktoré spoločnosť Tintometer vyrába. Ku všetkým prístrojom poskytujeme odborný servis a dostatok náhradných reagencií.